banner

ĐĂNG KÝ 4G Tốc độ không ngờ

Tốc độ nhanh gấp 7 - 10 lần so với 3G
Cài đặt nhanh chóng, sử dụng dễ dàng
Thoải mái lướt web,Facebook hoặc xem Youtube
Tầm phủ sóng rộng cho thoải mái bạn trải nghiệm

GÓI CƯỚC 3G/4G VIETTEL

MIMAXSV

50.000đ

Data: 3GB

Thời Hạn: 30 ngày

MIMAX70

70.000đ

Data: 3GB

Thời Hạn: 30 ngày

MIMAX90

90.000đ

Data: 5GB

Thời Hạn: 30 ngày

MIMAX125

125.000đ

Data: 8GB

Thời Hạn: 30 ngày

MIMAX200

200.000đ

Data: 15GB

Thời Hạn: 30 ngày

UMAX300

300.000đ

Data: 30GB

Thời Hạn: 30 ngày

Các gói cước Thoại & Data Viettel

V90

90.000đ

Data: 60GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

VTVUI

100.000đ

Data: 2.5GB + gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

T50K

50.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

T70K

70.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

T80K

80.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

B100K

100.000đ

Data: 600MB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

B150K

150.000đ

Data: 1.5GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

VTTRE

50.000đ

Data: 1GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

Các gói cước Dcom Viettel

D30

30.000đ

Data: 2,5 GB

Thời Hạn: 30 ngày

D50

50.000đ

Data: 3,5 GB

Thời Hạn: 30 ngày

D70

70.000đ

Data: 7 GB

Thời Hạn: 30 ngày

D90

90.000đ

Data: 10 GB

Thời Hạn: 30 ngày

D120

120.000đ

Data: 12 GB

Thời Hạn: 30 ngày

D200

200.000đ

Data: 20 GB

Thời Hạn: 30 ngày

D500

500.000đ

Data: 48 Gb

Thời Hạn: 12 tháng

D900

900.000đ

Data: 84GB

Thời Hạn: 12 tháng

Tin Tức Mới Nhất

DangKy3GViettel.com - WEBSITE ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC 3G/4G VIETTEL

© Viettel 2017. All rights reserved.