Gói cước T80K Viettel

Giới Thiệu

Là gói khuyến mãi gọi + SMS. Với 80.000đ/tháng quý khách có ngay 500p gọi + 500SMS nội mạng miễn phí.

Gọi + SMS

Lưu lượng

80.000đ

30 ngày

Đăng Ký
Ấn vào nút "Đăng Ký" và nhập mã OTP để đăng ký

Tham khảo thêm các gói cước

VTTRE

50.000đ

Data: 1GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

B150K

150.000đ

Data: 1.5GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

B100K

100.000đ

Data: 600MB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày

T70K

70.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

T50K

50.000đ

Data: Gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

VTVUI

100.000đ

Data: 2.5GB + gọi + SMS

Thời Hạn: 30 ngày

V90

90.000đ

Data: 60GB + gọi

Thời Hạn: 30 ngày